eGym Gegevensbescherming

Bescherming van gegevens is een zaak van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. De bescherming en het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet liggen ons daarom na aan het hart. Om ervoor te zorgen dat u zich bij een bezoek aan onze aangeboden producten veilig voelt, nemen wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens de wettelijke voorschriften strikt in acht en willen wij u hierbij informeren over de wijze waarop we uw gegevens verwerken.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijke voor het vergaren, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens is eGym GmbH, Prannerstraße 2-4, 80333 München (hierna eGym genoemd).

Aangezien de persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van de effectieve en daadwerkelijke activiteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking, die een vaste vestiging heeft in Duitsland, is de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

Als u een vraag of een wens hebt met betrekking tot gegevensbescherming bij eGym, neemt u dan contact op met ons op het volgende adres:

eGym GmbH
Prannerstraße 2-4
80333 München
Duitsland
Telefax: +49 89 921 31 05 99
E-mail: datenschutz@eGym.de

2. Het gebruik door eGym

De hierna volgende privacyverklaring geldt voor de volgende gebruiken door eGym:

  • De eGym krachttoestellen (trainingstoestellen in een fitnessaccommodatie)
  • De eGym Fitness App (de smartphone applicatie voor de eindgebruiker, verkrijgbaar voor iOS (Apple) en Android (Google))
  • De eGym Trainer App (ondersteunende applicatie voor de fitnessaccommodatie en de personal trainer op de iPad)
  • De eGym website (toegankelijk via www.eGym.be)
  • De eGym Studio zoekfunctie (platform voor het vinden van gepaste fitnessaccommodatie voor eindgebruikers)
  • eGym Premium (abonnementsmodel voor het gebruik van bijkomende trainingsmethoden en het opstellen van gepersonaliseerde trainingsplannen op de eGym krachttoestellen)
    Onder het begrip „Fitnessaccommodatie“ worden in het bijzonder begrepen: de fitness studio’s, gezondheidscentra en kinesistenpraktijken.

3. Veiligheid van gegevens en versleuteling

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons door middel van versleuteling veilig verstuurd. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor uw gebruikers-login. Bij de mededeling tussen de eGym terminals en de eGym servers gebruikt eGym uitsluitend TLS 1.0 bis 1.2 (Transport Layer Security). Een terugkeer naar een oudere versie is niet mogelijk. Dit geldt ook voor de toegepaste versleuteling (Cipher), die PFS (Perfect Forward Security) gebruikt. Ook gebruikt eGym uitsluitend de HSTS-methode, die jonger dan 1 jaar oud is. In het algemeen wordt deze versleuteling als SSL aangeduid (coderingsysteem).Zo verzekert eGym een maximale veiligheid bij de overdracht van data.

Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, onrechtmatige toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Toch kan niemand absolute bescherming garanderen.
Alle servers waarop data van eGym klanten opgeslagen worden, bevinden zich in de Europese Unie / Europese Economische Ruimte.

4. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

4.1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres, en ook alle bestandsgegevens, die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw gebruikersaccount meedeelt; voorts ook de aan uw persoon toegeschreven inhoudelijke gegevens, in het bijzonder natuurlijk uw trainingsgegevens, die u in eGym beheert. Anonieme, statistische gegevens, die wij bijvoorbeeld bij uw bezoek aan onze Web-shop vergaren en die niet of niet zonder onevenredige inspanningen met uw persoon in verband gebracht kunnen worden, vallen hier niet onder. Dit zijn bijvoorbeeld statistieken over welke pagina’s van onze aangeboden diensten en producten bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina‘s van de eGym-shop bezoeken.

4.2. Verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens

Wij richten voor iedere gebruiker die zich hiervoor registreert een met een wachtwoord beschermde directe toegang (profiel) tot zijn bij ons opgeslagen bestandsgegevens in. Voor de activering van het profiel zijn een e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Daarnaast kunnen verdere persoonsgegevens zoals bijv. trainingsdoelen, fitnessniveau, trainingservaring, lichaamsgewicht, lengte, taal, e-mail en nieuwsbriefinstellingen, trainingsfrequentie, favoriete trainingsdagen, lengte van een trainingsunit en ook bezigheid, de kenmerkende werkhouding, hobby’s en beoefende sporten worden ingevoerd. Iedere gebruiker kan daarnaast diverse sportieve activiteiten en trainingsoefeningen vastleggen. Wij wijzen u er op dat de opgave van deze informatie facultatief is en u zelf kan bepalen of en in welke mate u deze informatie doorgeeft.

Wanneer u een product koopt waaraan kosten verbonden zijn, worden in het kader van het koopproces voor de afwikkeling van het contract en voor de levering van het gekochte artikel voor- en achternaam, bankrelatie resp. creditcard-gegevens en ook het woonadres vergaard. Van alle geregistreerde gebruikers, die ingelogd op de apparaten van eGym in een fitnessaccommodatie trainen, worden automatisch de trainingsgegevens (zoals bijvoorbeeld de trainingsapparaten en gewichten) opgeslagen. Dit is nodig om het voor u mogelijk te maken uw trainingen te analyseren. Bovendien kunnen trainingsresultaten manueel via de eGym website of de eGym fitness app opgeslagen worden.

Wanneer u zich, na de voltooide registratie en activering van uw profiel met het daarbij aangegeven e-mailadres, op een eGym apparaat resp. bij een andere eGym Service in uw fitnessaccommodatie inlogt, wordt uw profiel aan deze fitnessaccommodatie toegewezen om gegevens met de fitnessaccommodatie uit te wisselen die voor de beschikbaarstelling van de eGym Services daar nodig zijn. Na bevestiging door de exploitant van de fitnessaccommodatie worden uw actuele stam- en trainingsgegevens (naam, e-mail-/contactadres, telefoonnummer, lijst van identificatie-chips (RFID), begin/einde lidmaatschap, foto, geboortedatum, geslacht, instellingen van de toestellen, trainingservaring, -plannen en –templates) uit de fitnessaccommodatie in het profiel opgenomen, zodat u deze functies kan gebruiken. Ook hier beslist de gebruiker zelf in welke mate persoonlijke informatie verstrekt wordt. Beslissend is welke soort dienst de gebruiker van die fitnessaccommodatie wenst bij de training. Wanneer u deze mogelijk niet wenst te gebruiken, dan kan u deze in het kader van uw contract met uw fitnessaccommodatie laten deactiveren. Hiervoor kan u zich onmiddellijk tot uw fitnessaccommodatie wenden.

De trainingsgegevens kunnen in het kader van de overeenkomst tussen de fitnessaccommodatie en een eGym gebruiker die daar lid is ook door de trainers van deze fitnessaccommodatie ingezien worden, voor zover deze via deze fitnessaccommodatie toelating gekregen hebben. Dit maakt het voor de trainers mogelijk uw training te analyseren om bij een verkeerde of ongezonde training correcties te kunnen adviseren en ook om de training, indien gewenst, met het oog op de individuele fitnessdoelen verder te optimaliseren. eGym verplicht bij de verkoop van de eGym apparaten en van de eGym Trainer app de desbetreffende fitnessaccommodatie dat deze zich aan de relevante bepalingen inzake de gegevensbescherming houdt en haar leden informeert over de wijze van functioneren van eGym en de gegevensbescherming bij eGym. Wanneer u niet wilt dat de trainers van uw fitnessaccommodatie toegang hebben tot uw gegevens, kunt u deze toegang in het kader van uw contract met uw fitnessaccommodatie te allen tijde laten verhinderen. Hiervoor kunt u zich ook direct tot uw fitnessaccommodatie wenden.

Met behulp van de eGym social features kunnen gebruikers hun prestaties vergelijken met die van vrienden en andere gebruikers van de fitnessaccommodatie, om zo meer gemotiveerd te blijven. Met dit oogmerk is de volgende informatie van alle gebruikers van een fitnessaccommodatie beschikbaar voor de rangschikking van de gebruikers: gebruikersnaam of eGym alias (voor zover geen gebruikersnaam opgegeven is, bestaat de eGym alias het deel van het e-mail adres voor het @-teken), profielfoto, eGym ranglijst score, gebruikersstatus als trainer en/of eGym Premium gebruiker.
Deze informatie is niet toegankelijk voor publieke zoekmachines.
Gebruikers kunnen op elk moment de instellingen van hun profiel wijzigen en voorkomen dat deze informatie weergegeven wordt. Verder kan u zelf uw eigen “fitnessteam” creëren door een vriendschapsverzoek te sturen naar andere gebruikers, die u op basis van de gebruikersnaam, de eGym alias of de naam van de Fitnessaccommodatie kan identificeren of door verzoeken van andere gebruikers te aanvaarden. Hierdoor kunnen bijkomende gegevens (meer bepaald afgewerkte trainingsmodules) gedeeld worden met andere gebruikers en voor hen toegankelijk gemaakt worden (bijv. voor reacties op afgewerkte oefeningen, wanneer u samen met andere gebruikers traint of om uw persoonlijke trainer toegang te geven tot uw gegevens). Dit kan ook via andere sociale netwerken (zoals Facebook) indien u dit wenst.
Om de zoekdienst op het platform Studiosuche.de te gebruiken moeten naam, e-mail adres en telefoonnummer opgegeven worden. Het telefoonnummer wordt gebruikt om een afspraak te regelen of verdere opvolging te verzekeren door eGym of een van de fitness-studios die de gebruiker uitgekozen heeft. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden.
Voor zover de proeftraining aangeboden werd in ruil voor een voucher die verdeeld werd in het kader van een actie voor nieuw lidmaatschap bij een fitnessaccommodatie, dan behoudt eGym zich de mogelijkheid voor om van de gebruiker een bewijs van het lidmaatschap te vragen.

4.3. Kader voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Wij gebruiken uw gegevens alleen in wettelijk toegestane gevallen b.v. voor reclamepost of doelgroep-specifieke online reclame) of, wanneer u zich er uitdrukkelijk mee akkoord verklaard hebt, om met u over bepaalde producten of marketingacties te communiceren en u producten of diensten aan te bevelen die u zouden kunnen interesseren (gepersonaliseerde reclame).

4.4. Double-Opt-In voor registratie en nieuwsbrief

Voor de registratie van nieuwe gebruikers en het versturen van de nieuwsbrief die deel uitmaakt van het aanbod van eGym, maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele Opt-In-procedure, d.w.z. wij zullen u pas een nieuwsbrief per e-mail toesturen wanneer u ons vooraf uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u zich met het desbetreffende e-mailadres hebt aangemeld [en dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen]. Hiervoor sturen wij u dan een e-mail ter kennisgeving en verzoeken u door een link in deze e-mail aan te klikken te bevestigen dat u zich met dit e-mailadres hebt aangemeld [en dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen].
U kan op elk moment aangeven dat u de nieuwsbrief niet wenst te ontvangen.

5. Vergaren, verwerken en gebruik van alleen anonieme of pseudonieme' gegevens

Om onze aanbiedingen continu te verbeteren en interessanter en gebruiksvriendelijker te maken, maken wij gebruik van verschillende procedures op basis van anonieme of zogenaamde pseudonieme gegevens. Met de gebruikmaking van ons aanbod verklaart u zich akkoord met dit gebruik van uitsluitend anonieme en pseudonieme gegevens.

Een verband met uw concrete persoon bestaat bij dergelijke gegevens niet. Niettemin willen wij u ook hierover informeren en u tevens over uw recht informeren om bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen bij gebruik van pseudoniemen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of op de behoeften afgestemde vormgeving van telecommunicatie.

Concreet:

5.1. Cookies

Het accepteren van Cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik bij deactivering van de cookie-functie beperkt zou kunnen zijn.

Cookies zijn kleine bestanden, die op uw gegevensdrager opgeslagen worden en die bepaalde instellingen en gegevens voor uitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het eind van de browser-sessie weer van uw vaste schijf gewist (sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de log-in-informatie over meerdere pagina’s aan te bieden.
Andere cookies blijven op uw computer staan en maken het voor ons mogelijk uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Dit opslaan van deze cookie-gegevens helpt ons om onze website en onze aanbiedingen voor u adequaat vorm te geven en maakt voor u het gebruik gemakkelijker, doordat bijvoorbeeld een bepaalde invoer van u zo opgeslagen wordt dat u deze niet voortdurend moet herhalen. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 14 dagen tot 10 jaar) worden op uw vaste schijf opgeslagen en na de daarvoor staande tijd automatisch gewist.

In de door eGym gebruikte cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De door ons gebruikte cookies zijn daarmee niet met een bepaalde persoon en daarmee ook niet met u in verband te brengen. Bij activering van de cookie krijgt deze een identificatienummer toegewezen. Een verband leggen tussen uw persoonsgegevens met dit identificatienummer is nooit en te nimmer mogelijk en wordt niet gedaan. Uw naam, uw IP-adres of dat soort gegevens, die het mogelijk zouden maken de cookies met u in verband te brengen, worden nooit aan deze informatie gekoppeld. Op basis van de cookie-technologie krijgen wij enkel en alleen “gepseudonimiseerde” informatie, bijvoorbeeld over welke pagina’s van onze shop zijn bezocht, welke producten bekeken zijn enz. Aan onze partnerondernemingen is het in een enkel geval toegestaan om in de boven beschreven vorm via onze website door middel van cookies gegevens te vergaren, te verwerken of te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor hieronder genoemde Web Analytics resp. Social Media Diensten. Verder worden op basis van een cookie-technologie gegevens voor de optimalisatie van onze reclame en van het complete online-aanbod verzameld. Ook deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een pseudonieme evaluatie van het gebruik van de aanbiedingen. Uw gegevens worden nooit met de bij ons opgeslagen persoonsgegevens gekoppeld. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of speciale aanbiedingen en services presenteren, waarvan de inhoud gebaseerd is op het verband met de via een clickstream-analyse verkregen informatie. Ons doel daarbij is ons online-aanbod voor u zo attractief mogelijk te maken en u reclame te presenteren die afgestemd is op uw interesses.

eGym maakt gebruik van een aantal partners die helpen het internetaanbod en de eGym-Website voor u interessanter te maken. Daarom worden bij een bezoek aan de eGym-Website ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke /permanente cookies, die na de vooropgestelde tijd, automatisch gewist worden (zie hierboven). Ook de cookies van onze partnerondernemingen bevatten geen persoonsgegevens. Er worden enkel en alleen onder een User-ID pseudoniem gegevens vergaard. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over welke producten u bekeken hebt, of er iets gekocht is enz. Hierbij registreren enkele van onze reclamepartners ook nog verder dan de eGym Website informatie over welke pagina’s u voorheen bezocht heeft of voor welke producten u bijvoorbeeld interesse hebt gehad, om u zo de reclame te kunnen laten zien die zo goed mogelijk op uw interesses is afgestemd. Deze pseudonieme gegevens werden nooit met uw persoonsgegevens gekoppeld. Ze hebben uitsluitend ten doel het voor onze reclamepartners mogelijk te maken u met reclame te benaderen die u ook inderdaad zou kunnen interesseren.

In uw browser kunt u instellen dat opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u daarmee instemt. Wanneer u alleen de eGym-cookies, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt u in uw browser de optie “cookies van derden aanbieders blokkeren” kiezen. In de regel wordt u in de menubalk van uw webbrowser via de help-functie getoond hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen cookies kunt uitzetten. Wij raden u aan om bij gedeelde computers die zo ingesteld zijn dat zij cookies en flash cookies accepteren, na beëindiging telkens volledig af te melden.

5.2. Server-Log-bestanden

Iedere keer dat u op de pagina’s van eGym komt, worden er gebruiksgegevens door de desbetreffende internetbrowser verzonden en opgeslagen in reportbestanden, zogenaamde Server-Logfiles. De daarbij opgeslagen gegevenssets bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van het oproepen, naam van de opgeroepen pagina, IP-adres, Referrer-URL (herkomst-URL, van waaruit u op de eGym Website bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, en ook informatie over producten en versies van de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruikers worden na beëindiging van het gebruik gewist of geanonimiseerd. Bij een anonimisering worden de IP-adressen dusdanig gewijzigd dat de gedetailleerde gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden niet of slechts met een onevenredig grote inzet van tijd, kosten en arbeidskracht met een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon in verband gebracht kunnen worden. De Logfile-gegevenssets evalueren wij in geanoniemiseerde vorm om ons aanbod op www.eGym.be verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, sneller fouten op te sporen en te verhelpen en servercapaciteiten aan te sturen.

5.3. Analyses gebaseerd op tracking en re-marketing tools

Om ons aanbod telkens te verbeteren en te optimaliseren, maken wij gebruik van zogenaamde tracking-technologieën. Wij gebruiken daarvoor de diensten van Google Analytics, Google AdWords (re-marketing), Smartly, Appsee Analytics, Crashlytics en Hockeyapp.

Concreet:

5.3.1. Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). eGym gebruikt Google Analytics door middel van de functie “User ID” voor alle producten van eGym op de website, de Fitness App en de Trainer App, om lokale en globale gepseudonimiseerde gebruiksanalyses te maken en zodoende de eGym diensten te verbeteren en te analyseren. In het bijzonder:

eGym website/mobiele website:
Google Analytics gebruikt “cookies”, dus tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van ons aanbod door Google mogelijk maakt. De door de cookie geregistreerde informatie over het gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics uitgebreid is met de code “anonymizeIP”, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen. Uw IP-adres wordt daarom op ons initiatief door Google enkel en alleen in verkorte vorm geregistreerd, wat een anonimisering garandeert en geen herleiding tot uw identiteit toelaat. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die zich aangesloten hebben bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar verkort. Google zal de genoemde informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapportages over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om verdere aan het gebruik van de website en het internet gekoppelde diensten voor ons uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Verzending van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de opgedragen gegevensverwerking plaats. In geen geval zal Google uw gegevens aan andere door Google geregistreerde gegevens koppelen. Door het gebruik van deze website verklaart u in te stemmen met de bewerking van de over u vergaarde gegevens door Google en met de hierboven beschreven wijze van gegevensverwerking en ook met het genoemde doel. U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door een desbetreffende instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.
Indien u de website via een browser op een mobiel toestel gebruikt heeft u de mogelijkheid om de gegevensverzameling te voorkomen door middel van een opt-out cookie. Om deze opt-out cookies te activeren klikt u op hier
Nadere informatie over Google Analytics en gegevensbescherming vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl resp. op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

eGym Apps
Door de download, installatie en het gebruik van apps op een mobiel toestel worden via Google Analytics data over het gebruik verzameld, over het model van het toestel, geografische informatie (wanneer het toestel zo ingesteld is), het geïnstalleerde besturingssysteem (iOS, Android) en geaggregeerde data over het gebruik van de app. Een identificatiesleutel laat toe om het onderscheid te maken tussen individuele gebruikers, maar verder kunnen geen besluiten getrokken worden over de persoon van de gebruiker. Er worden geen log-in data van de gebruiker opgeslagen. De hieruit volgende evaluatie laten eGym toe om het aanbod te verbeteren, nieuwe features te ontwikkelen en de focus op de noden van onze gebruiker te optimaliseren. De mobiele data die door Google Analytics verzameld worden en de identificatiesleutel worden niet samen gevoegd met andere data van Google. In geen geval zal Google uw data samenbrengen met andere data waarover Google beschikt. U kan de gegevensverzameling voorkomen door de opt-out mogelijkheid in de instellingen van de apps op uw mobiel toestel te gebruiken. Bij apps van mobiele toestellen van Apple (iOS besturingssysteem) kan u de opt-out voor uw gebruikersaccount in de algemene instellingen (eGym Fitness app/Trainer app) doorvoeren. Voor mobiele toestellen met het Android besturingssysteem kan u de opt-out doorvoeren in het profielinstellingen in de app. Wij wijzen u er evenwel op dat u in dit geval de functies van de app niet altijd ten volle zal kunnen gebruiken.

5.3.2. Google AdWords (Re-marketing)

Onze website gebruikt verder de remarketing functie van Google AdWords. Google AdWords is een online reclamedienst, aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna Google). Met de remarketing functie kunnen wij aan de gebruikers van onze website op andere websites binnen het Google display netwerk (op Google zelf, zogenaamde „Google adverts“ of op andere sites) reclame aanbieden die op hun interesses gebaseerd is. Hiervoor wordt de interactie van onze gebruikers met de website geanalyseerd, bijv. voor welke aanbiedingen de gebruiker interesse had, om aan de gebruiker ook na het bezoek van onze website op andere sites doelgerichte reclame te kunnen aanbieden. Hiervoor bewaart Google een aantal „cookies“ in de browser van de gebruiker die bepaalde Google diensten of websites in het Google AdWords netwerk bezoekt. Via deze cookies worden de bezoeken van deze gebruikers verzameld. De cookies dienen om de eenduidige identificatie van een webbrowser op een bepaalde computer mogelijk te maken, niet de identificatie van een bepaalde persoon. De informatie die via de cookie verzameld wordt over het gebruik van onze website (uitsluitend uw IP adres) wordt in principe aan een Google server in de VS overgemaakt en daar bewaard. Wij wijzen er op dat op de website Google AdWords (re-marketing) een code „gat._anonymizeIp()“ beschikbaar is om de geanonimiseerde verzameling van IP adressen te verzekeren (zogenaamd IP masking). Op ons aansturen wordt uw IP adres door Google slechts in verkorte vorm verzameld, wat een anonymisering garandeert en niet toelaat besluiten te trekken betreffende uw identiteit. Wanneer de IP anonymisering op deze website geactiveerd wordt, wordt uw IP adres door Google verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitend staten van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige adres aan een Google server in de Verenigde Staten overgemaakt en daar verkort.
U kan het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser software aan te passen. Wij wijzen er evenwel op dat u in dat geval niet alle functies van deze website ten volle zal kunnen gebruiken. Bovendien kan u zich afmelden voor “interesses gebaseerd advertenties” bij Google, net als interesses gebaseerd Google reclame op andere websites (binnen het Google display network) door de instellingen te bezoeken via http://www.google.be/settings/ads en op de link „afmelden“ te klikken. U kan verder ook interesse gebaseerde reclame uitschakelen via de opt-out van http://www.networkadvertising.org/choices/?partnerI=1//Cookies. Deze opt-out vereist dat uw computer een opt-out cookie wordt geïnstalleerd.

5.3.3. Smartly

eGym gebruikt de tool Smartly.io bij het aanmaken en het beheer van Facebook en Instagram reclame. Samrtly.io is een dienst van Solutions Inc. met zetel te Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki, Finnland. Zodra een gebruiker door een klik op een reclameadvertentie van eGym op Facebook of Instagram naar de eGym zoekfunctie gebracht wordt, worden de volgende gegevens opgevangen en aan Smartly overgedragen: 1) Facebook identificatie, 2) tijdstip van de kliks op Facebook. Verder wordt informatie over de browser (b.v. user agent) bij het verzoek aan Smartly overgemaakt.
Wij wijzen u er op dat wij bij het gebruik van deze tools de instellingen zo gekozen hebben dat er geen persoonsgebonden data van de gebruiker aan Smartly overgedragen worden. Meer informatie vindt u over de gegevensbescherming bij Smartly.io via https://www.iubenda.com/privacy-policy/543561/legal.

5.3.4. Appsee Analytics Service

Appsee Analytics Service is een applicatie van Shift 6 Ltd. met zetel in 3 Menorat Hamaor Street, Tel Aviv, Israel om gebruikersgedrag via mobiele applicaties te herkennen en te analyseren. eGym gebruikt Appsee in de Fitness App en de Trainer App, zodat het gedrag van de gebruiker binnen deze apps geanalyseerd wordt, om de oorzaak van fouten te herkennen en de gebruikerservaring zo te verbeteren. Hierbij worden anonieme data over de activiteiten en aanraakbewegingen, scrollen of gebruikersinteractie verzameld en opgeslagen.
Wij wijzen u er op dat wij bij het gebruik van deze tools de instellingen zo gekozen hebben dat er geen persoonsgebonden data van de gebruiker aan Appsee overgedragen worden. Ook worden geen verbinding gemaakt met andere apps die de gebruiker op het toestel geïnstalleerd heeft. Meer informatie over de bescherming van gegevens kan u vinden bij Appsee via http://www.appsee.com/legal/privacypolicy.

5.4. Gebruik van Social Media Plugins

Bij onze aanwezigheid op het internet maken wij gebruik van Social Plugins (“Plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA geëxploiteerd wordt (“Facebook”). De Plugins zijn gekenmerkt door een Facebook-logo of via de toevoeging “Facebook Social Plugin”. Wanneer u een website van ons oproept, die een dergelijke Plugin bevat, zorgt uw browser voor een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de Plugins wordt door Facebook direct naar uw browser verstuurd en door de browser aan de website gekoppeld. Door de koppeling van de Plugin krijgt Facebook de informatie dat u de desbetreffende pagina van ons op het internet hebt opgeroepen. Bent u op Facebook ingelogd, dan kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Wanneer u interactief met de Plugins bezig bent, bijvoorbeeld door op de “Like”-button te drukken of commentaar te geven, wordt de desbetreffende informatie van uw browser rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Doel en omvang van het vergaren van de gegevens en de verdere verwerking en gebruikmaking van de gegevens door Facebook alsmede uw rechten dienaangaande en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer kunt u vinden in de mededelingen van Facebook over gegevensbescherming. Wanneer u niet wilt dat Facebook via onze aanwezigheid op het internet gegevens over u verzamelt, moet u voordat u ons op het internet bezoekt, uitloggen bij Facebook. Ook wanneer u niet bij Facebook aangemeld bent, worden van websites met actieve Facebook-elementen gegevens naar Facebook verstuurd. Facebook plaatst telkens wanneer de website wordt opgeroepen een cookie met een identificatie, die twee jaar geldig is. Omdat uw browser deze cookie bij iedere verbinding met een Facebook-server ongevraagd meestuurt, zou Facebook daarmee in principe een profiel kunnen aanmaken, welke webpagina’s de bij het identificatieteken behorende gebruiker opgeroepen heeft. En het zou dan ook mogelijk zijn, dit identificatieteken later – bijv. wanneer u zich later weer op Facebook aanmeldt - ook weer aan een persoon koppelen. Wanneer u niet wilt dat Facebook via deze cookies gegevens over u verzamelt, kunt u in uw browser-instellingen de functie “cookies van derden aanbieders blokkeren” kiezen. Dan stuurt de browser bij ingebedde inhouden van andere aanbieders geen cookies naar de server. Met deze instelling werken echter behalve de Like-button eventueel ook andere functies die niet alleen voor deze pagina gelden, niet meer.

6. Aanmelding via Facebook Connect

Wij bieden u bij de aanmelding bij uw gebruikersaccount ook de mogelijkheid om zich aan te melden via uw Facebook profiel. Indien u deze aanmeldingsmogelijkheid wenst te gebruiken, dien u over een actieve Facebook gebruikersaccount te beschikken. Facebook is een sociaal netwerk uitgebaat door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ierland.

Hiervoor moet u eerst uw Facebook account met uw eGym profiel verbinden. Daarvoor gaat u onder uw eGym profiel instellingen naar de tab “Apps”. Wanneer u klikt op “verbinden” onder Facebook, dan wordt u onmiddellijk naar Facebook verder geleid, waar u verzocht wordt om in te loggen, voor zover u op dat moment niet reeds ingelogd is, of om zich bij Facebook te registreren indien u nog geen Facebook-gebruiker bent.

Vervolgens zal u verzocht worden eGym toegang te geven tot de volgende gegevens op het Facebookprofiel: publiek profiel (naam, profielfoto, geslacht, taal, leeftijdsgroep, land, publieke informatie), emailadres, geboortedatum en huidige woonplaats. Voor zover u de toegang tot deze data toegestaan heeft, worden deze data overgenomen in uw eGym profiel. Tot slot vraagt eGym uw toestemming om posts op uw Facebook profiel te kunnen publiceren. Deze toestemming is noodzakelijk om uw trainingsresultaten op uw Facebook timeline te kunnen posten. Wij wijzen u er op dat eGym hierdoor niet automatisch op uw Facebook profiel kan posten. U kan bij elke post zelf beslissen of deze publiek gemaakt wordt of niet. Verder kan u een kiezen welke Facebook gebruikersgroep toegang krijgen tot deze facultatieve posts.
Wanneer de verbinding geslaagd is, wordt u terug naar uw eGym profiel geleid en ziet u een melding dat de registratie voltooid is.

U kan op elk moment de verbinding met uw Facebook profiel verwijderen via de instellingen van uw Facebook-profiel. Ook kan u deze verbinding in uw eGym profiel instellingen opnieuw ongedaan maken.

eGym zal uw Facebook log-in data niet opslaan. Wij zullen uw Facebook-profielgegevens niet verder verwerken dan hierboven aangegeven.
U kan zich op elk moment en voor de toekomst verzetten tegen de opslag en de verwerking van alle voorgenoemde gegevens die Facebook aan eGym overmaakt voor de aanmaak van een gebruikersaccount, bijv. per email aan datenschutz@egym.de.

7. Uw recht op informatie, correctie, blokkering/wissen, Informatieverplichtingen

Volgens de Duitse wet over de bescherming van gegevens en de [Duitse] wet over de telecommunicatie hebben onze gebruikers o.a. recht op gratis informatie over hun opgeslagen gegevens, en ook eventueel recht op correctie, blokkering of wissen van gegevens.

De bescherming van uw gegevens nemen wij zeer serieus. Om te waarborgen dat persoonsgegevens niet aan derden worden afgegeven, verzoeken wij u om uw aanvraag voor informatie met een identificatie van uw persoon die geen ruimte voor twijfels laat en met een bewijs van uw identiteit (bijv. een kopie van uw legitimatiebewijs, waarbij die hiervoor niet vereiste gegevens zwart gemaakt dienen te zijn) aan ons te sturen.

Wissen van uw persoonsgegevens vindt plaats wanneer de gegevens voor het bereiken van het met het opslaan ervan beoogde doel niet meer nodig zijn of wanneer het opslaan ervan om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is. Wij wijzen erop dat uw recht op wissen van gegevens vanwege wettelijke verplichtingen tot bewaring, waaraan wij ons moeten houden, beperkt kan zijn.

Daarnaast kunnen rechtbanken, met strafvervolging belaste overheden of andere wettelijk bepaalde instanties op wettelijke gronden gegevens oproepen of informatie opeisen.

8. Instemming en recht op bezwaar

Voor zover wij gegevens voor een doel gebruiken dat volgens wettelijke bepalingen uw instemming vereist, zullen wij u altijd om uw uitdrukkelijke instemming vragen en uw instemming schriftelijk vastleggen.

Wanneer wij u wat dit betreft om uw instemming vragen, gebruiken wij de volgende formulering:

“[_] informeer mij a.u.b. per e-mail over acties en aanbiedingen van eGym. Afmelden is te allen tijde mogelijk.
Ik kan het gebruik van mijn gegevens voor markt- en meningsonderzoek of advertentie te allen tijde bij eGym kosteloos weerspreken. eGym verkoopt jouw gegevens niet aan adreshandelaren of andere bedrijven”

Zoals wij u reeds meedeelden, kunt u uw eenmaal betuigde instemming te allen tijde herroepen en/of in de toekomst bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens.

Voor het herroepen van een instemming of voor een bezwaar volstaat een eenvoudige mededeling aan ons. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een link om u af te melden voor de nieuwsbrief.

Houdt u er rekening mee dat in geval van bezwaar tegen het gebruik van bepaalde gegevens de levering van diensten en/of producten in het kader van het aanbod van eGym onmogelijk kan worden. Graag staan wij voor uw vragen hierover ter beschikking.Privacy-instellingen